Beredskapen god i Norrköping

[caption id="attachment_5648" align="alignleft" width="583"] Alla kommuner är förberedda och har en god krisledning i den händelse att det inträffar katastrofer, säger Nathalie Winqvist.[/caption]

NORRKÖPING (LT)

Det är trettio år sedan foldern ”Om kriget kommer” skickades ut till den svenska befolkningen. Nu överväger MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, att åter igen göra ett utskick av foldern samtidigt som det civila försvaret ska rustas upp. – Vi har inte här i kommunen pratat om foldern, däremot gjorde vi en informationsinsats i december 2016. Då gick vi ut med en egen informationsbroschyr som vi kallade ”72 timmar, klarar du dig i tre dygn?” och som gick ut till samtliga hushåll i Norrköpings kommun, säger Nathalie Winqvist, beredskapssamornare på Norrköpings kommun. Text och bild: CARINA LARSSON Fortsättning publicerad i papperstidningen 170210

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share