Bostadsfrågan är nummer ett

Marianne Bremer, vice ordförande, Roger Silfver, gruppledare samt nya medlemmarna Lisbet Antonsson och Samuel Stenstrand. Saknas på bilden gör Elisabet Nilsson.

ÖDESHÖG (LT)

Bostäder, äldreomsorg samt integration och lönearbete ligger överst på Ödeshögs – centerns lista. Att öka kommunens attraktivitet är en annan fråga man arbetar med. Samtidigt vill man förstås ha fler medlemmar.

– Vi har ökat i befolkning med 100 personer, berättar man från Ödeshögscentern. Till och med födelsetalet är högre än dödstalet.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170602

Share