Bro mellan E4 och E22

Öppningsbar bro byggs mellan Inre hamnen och Sylten

En ny bro kommer att anläggas över Motala ström från Sjötullsgatan på södra sidan till Saltängsgatan på norra sidan.

NORRKÖPING (LT)

Nu ska det byggas en öppningsbar bro över Motala ström. Det är en del av Johannisborgsförbindelsen och kommer knyta ihop E4 med E22 och samtidigt minska...

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share