Byalagets vägstrid har blivit bok

Har överklagat E22-projekt där länsväg E 801 görs om till enskild väg

Denna bok är ett viktigt dokument, inte minst för politiker med något som helst intresse för landsbygden och för lika förutsättningar oberoende av var man bor.

SÖDERKÖPING (LT)

Nu har det blivit en bok, skriven av Ingegerd Edman, om kampen för att länsväg 801 ska förbli en statlig väg, i stället för att som Trafikverket avser, göra om den till en enskild väg. Med...

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share