Capella Ecumenica – en kyrka för alla

Drivs med hjälp av olika kristna kyrkor och samfund

[caption id="attachment_11366" align="aligncenter" width="1280"] Som ett kristet landmärke ses Capella Ecumenica där det är byggt på högsta punkten på Västra Gärsholmen i Trännöfjärden.[/caption]

Sankt Anna (LT)

Ingen som med båt passerar genom Trännöfjärden i Sankt Anna skärgård har undgått att se det lilla kapellet byggt i gråsten beläget på höjden av ön Västra Gärsholmen. Upprinnelsen till Capella Ecumenica började med Fader Vår som bads på inte mindre än femtio olika språk. Året var 1925 och den då 18-åriga Hilding Bielkhammar från Sankt Anna var i Stockholm på det ekumeniska världsmötet ledd av ärkebiskop Nathan Söderberg.

Den unge Hilding fick då idén att skapa en ekumenisk samlingsplats i sin egen hembygd men det skulle dröja fram till hösten 1958 innan han satte sin plan i verket.

Under 1300-talet uppfördes kapellet Sancte Annae in Scopulis på näset mellan

Slätbaken och Gropviken i Sankt Anna. Det föll sig helt naturligt att kapellet helgades åt Marias mor Sankta Anna som var sjöfararnas helgon.

Någon egen präst fanns inte men prästen från Skällvik kom då och då för att predika Guds ord för den bofasta befolkningen men även för de sjöfarare som ankrat intill kapellet och förtöjt sina båtar i den omgärdade muren.

År 1521 hade kapellet byggts till med ett långskepp och kapellet från 1300-talet blev 1500-talskyrkans kor och kyrkan invigdes av biskop Hans Brask.

[caption id="attachment_11367" align="alignleft" width="338"] Kapellet med sin enkla inredning inbjuder till stillhet men också till gudstjänst, n gudstjänst bröllop och dop.[/caption]              

Åtskilliga skrivelser gjordes till Gustav Wasa med krav om att få en egen präst till kyrkan. Kungen gjorde ett smart drag och utnämnde Sankt Anna till en egen församling mot att bönderna gav kungen sitt stöd i dackeupproret.

Bygden växte och kyrkan blev för trång. Ett nytt kyrkbygge kom till stånd och den gamla kyrkan lämnades åt sitt öde vilket resulterade i förfall. Kyrkans dystra öde sträckte sig fram till 1960-talet då ett upprustningsprojekt satte fart. Den ursprungliga medeltida kyrkan och en klockstapel återskapades och av den gamla kyrkan finns endast nedre delen av långsidorna och gaveln kvar.

Hur sammanfaller nu Sankt Anna gamla gråstenskyrka med Capella Ecumenica? Jo den är förlagan till Hilding Bielkhammars imponerande kapell på Västra Gärsholmen.

Men inget bygge vad det än må vara sköter sig själv. Tillsammans med sin familj och en stor skara vänner började Hilding att samla gråsten från öns östra stränder och bära upp stenarna till bergknallen där kapellet skulle få sin permanenta plats. Stenarna murades till metertjocka väggar helt utan några som helst tekniska hjälpmedel.

Altaret är byggt av stenar från Old Swedés Church i Delaware, Lavraklostret i Kiev och Maria Bebådelsekyrkan i Kreml.

På Kristi himmelsfärdsdagen 1965 invigdes Capella Ecumenica av Linköpings stifts dåvarande biskop Ragnar Askmark.

Sedan dess är kapellet på den vackra ön med bedårande utsikt över Trännöfjärden ett välbesökt mål helt i ekumenisk anda så som Hilding Bielkhammar ville.

För den som inte är ägare till en egen båt och vill komma ut till ön på gudstjänst som under säsongen äger rum varje söndag avgår kyrkbåten från Kungshällsudden. För övriga besök ansvarar Bergströms Båtar med ordinarie båttrafik till ön.

Från mitten av maj till första helgen i september finns värdar på ön i ständig beredskap att ta emot besökare. I allhelgonahelgen hålls en minnesgudstjänst över alla de frivilliga krafter som en gång i tiden bidrog till att kapellet står där det gör.

För den som söker stillhet och ro är ön en perfekt plats men kapellet har också blivit en populär plats för bröllop och dop.

På försommaren bör besökaren dock iakttaga ett visst mått av försiktighet. Risken är annars överhängande att ilskna sjöfåglar som häckar på olika platser tätt intill kapellet utsätter den närgångne för luftanfall.

Sedan kapellets invigning drivs verksamheten av Föreningen Capella Ecumenica Sanctae Annae in scopulis med hjälp av olika kristna kyrkor och samfund som delar på ansvaret för gudstjänsterna.

Text och bild: CARINA LARSSON

 

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share