Cirkel är sluten

Åter tillbaka i Borgs församling

NORRKÖPING (LT)

År 1949 grundande Frère Roger en kommunitet med avsikt att inom protestantismen återknyta till det allmänna kristna arvet i gemenskap, lovsånger till Gud samt att tjäna sin nästa. Kommuniteten i Taizé, som är en by i Burgund Frankrike, är ett kristet ekumeniskt brödraskap som då det grundades inte eftersträvade att bli kända. Text och bild: CARINA LARSSON Fortsättning publicerad i papperstidningen 2017-03-24

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share