Dags att göra rätt från början

Den bästa jordbruksmarken ska användas för mat – inte byggande

Jeanette Blackert, Regionordörande för LRF Östergötland, vill lyfta fram att få länder i världen kommer att vara kornbodar i framtiden.

Mark- och miljödomstolen har den senaste tiden behandlat många överklaganden av olika kommuners önskan om att få bygga på bördig och produktiv jordbruksmark. I nästan alla...

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share