Danielsson kandiderar 2018

Staffan Danielsson med hustrun Ewa hemma på Erikstads gård i Bankekind.

LINKÖPING (LT)

Andelen riksdagsledamöter som är över 65 år är få, alltför få, enligt riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C). Han själv, snart 70 år, känner sig mer effektiv än någonsin och har beslutat att ställa upp för omval.

Den östgötska centerpolitikern och riksdagsledamoten Staffan Danielsson fyller snart 70 år. Fortfarande är han samma hjärtliga entusiastiska och engagerade Staffan som de flesta känner honom som.

Klicka på rubriken för hela texten.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Kanske idag med den skillnaden att han tycks, om möjligt, ha ännu mer energi. Han ställer upp för omval 2018.

Du har irriterat dig på att det är få i din ålder som är med riksdagen. Är det verkligen så få?
– Det är katastrofalt låg andel äldre över 65 i riksdagen, säger Staffan Danielsson. Det är alldeles uppenbart. Jag såg att det var någon som skrivit en insändare i PRO-tidningen och hade tagit fram uppgifter på fördelningen.

Proportionerna mellan åldersgruppers andel av befolkningen och representation i riksdagen berättar om en uppenbar snedfördelning.
– De som är över 65 och är 25 procent av befolkningen har bara 2,5 procent i riksdagen, tiondelen. Det var tio över 65 i riksdagen 2014. Efter 2018 kommer det vara 20, för tio har fyllt 65 tills dess. Hur många kommer det vara efter nästa val?
– Om det skulle vara proportionellt skulle det vara 80-90 ledamöter. Det begär jag inte, men tio jämfört med 2,5 procent, då tar man inte tillvara resursen.

Är det här något som påverkat ditt beslut att ställa upp för omval?
– Om jag har den här erfarenheten och funderar och lägger i vågskålen om jag ska dra mig tillbaka så det blir bättre balans i riksdagen, då är svaret nej. Det talar snarare för att vara kvar och se till att det är lite fler äldre i riksdagen.

– Det ena är ju då att jag hört från goda vänner att ”Staffan nu det är väl dags här vid 70 år att släppa fram ungdom” och så. Jag har respekt för det och det finns säkert en poäng, men det retar mig lite för jag har aldrig varit så effektiv i mitt beslutsfattande.
– Jag anser att jag har stor nytta av min erfarenhet, jag har god hälsa, jag har kvar mitt politiska intresse, jag har aldrig varit så effektiv i att snabbt analysera frågor och ta ställning och veta hur jag ska jobba med det.
– Jag är på topp tycker jag. Visst, man kanske ska sluta på topp, men jag tror att jag kan vara på topp i fyra år till. Hade jag varit sextio eller femtio och suttit 13 år i riksdagen, som jag kommer ha gjort 2018, så tror jag ingen hade sagt till mig att sluta. Nu är jag sjuttio…

– Sedan överlämnar jag det till medlemmarna i provvalet och till valberedningen som får bedöma om jag kan vara en resurs för Östgötacentern, en tillgång och stå på en lista eller om mitt zenit har passerats. Det får vi se. Det enda jag kan säga är att jag står till förfogande så får vi se var det landar.

Staffan Danielsson lyfter flera gånger fram de andra kandidaterna på centerlistan i mycket positiva ordalag som utmärkta och starka. Vad ska du driva om du blir omvald?
– Äldrefrågorna lyfter jag ju fram flera stycken som jag redan har börjat driva och kommer att ägna mig åt, svarar Staffan Danielsson. Nu är jag en ung äldre och det finns en ko på isen när det gäller pensioner och villkor för de äldre i Sverige.

– Jag kommer fortsätta att driva hela Sverige ska leva, ett starkt svenskt jordbruk och levande landsbygd. Jag kommer slåss för Östergötland på alla de sätt som jag har gjort. Jag har ett intresse av lite speciella frågor som rätt till dödshjälp och att körkortskraven är för komplicerade och ett allmänintresse att följa politiken i stort. Det är oerhört viktigt för Sverige hur vi får ordning på integrationen, där Centern har de bästa förslagen, tycker jag.

Staffan Danielsson beskriver sig själv som mycket aktiv på sociala medier. Bland annat driver han flera diskussionsforum på Facebook och är en mycket flitig bloggare. Han lär vara bland riksdagens flitigare i det avseendet och kommer fortsätta i den stilen.

Hur länge har du funderat på att ställa upp igen?
– Det har jag tänkt på det senaste året. Jag och min fru har grunnat på det här under något år. Vi är överens om det här. Ewa vet ju vad det innebär. Det är ett gemensamt beslut.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share