Den unika lagården står kvar

Träd ska fällas, inte blåsas omkull av följare till Gudrun och Per

Ylva Wigh och Molly Svahn föjer arbetet med att ta ner träden som hotar lagården.

HEDA (LT)

Sex aspar, två ekar, en lönn och ett mindre körsbärsträd växer oroväckande nära den historiska och unika lagården i Lilla Haddetorp i Heda socken i Ödeshögs kommun. Det gäller… att agera i tid, att ta ner träden innan en ordentlig blåst fäller dem. I flera år har den nuvarande ägaren och den blivande talat om detta. Nu är det dags!

Ylva Wigh bor i fastigheten och Mio Svahn ska överta den när inte Ylva längre bor kvar. Båda är angelägna om att lagården ska bevaras och inte få varken fallande träd eller eklöv över sig. Lagården är deras ögonsten. De tio träden ska därför bort. Mats Erlandsson och hans måg Mattias Zetterqvist ska ta ner dem och frakta bort virket.

Lagården är gammal, röd med vita knutar och gula dörrar. Det som framför allt gör den unik är att den har vasstak, det enda i Östergötland. Därmed är den en del av vår historia. Även träden är gamla. Mio tror att flera av dem är över 100 år.

Fallande träd behöver plats. Det är därför litet bråttom att få ner dem. De måste falla över grannen Erik Kronheds åker och där vill han plöja och så. Nu är han i bortre änden av åkern och följer dagens händelser på avstånd.

Erik är inte den ende åskådaren. Grannen Tomas Bäckström och Ylvas syster Anita Lundström-Wigh och hennes man Björn Lundström anländer för att se skådespelet. Mio kommer och har med sig sin dotter Molly. Även grannen Lars Klingström ingår i publiken.

Träden tas ner med hjälp av motorsåg, lina och två bilar. Den ena är en stegbil, som kan resa sig 30 meter upp i luften. I den andra fäster man linan. Det går inte att binda alla träd samtidigt. Då är det risk att linorna trasslar in sig i varandra.

När klockan just passerar 17 kliver Mattias på stegbilen. Mats manövrerar stegen och mågen sätter fast en lina högt upp i ett av träden. De konstaterar att det blåser i trädtopparna även när det känns lugnt på marken.
– Lina är ett måste, så att träden någorlunda går där man har tänkt, säger Mats.

Mattias sågar en kil i varje träd åt det håll som det ska ramla, han sågar också av eventuella rotben. Först tas körsbärsträdet ner, sedan ett dött träd. Efter två timmar är det fyra träd kvar att ta ner.

När träden faller till marken blir det ett brak. Största braket skapar den största eken. Den uppskattas vara 25 meter hög.

Samtidigt som Ylva gläds åt att träden kommer bort, sörjer hon att inte längre kunna berätta historien om Kalle Jon på Mossen och tvillingasparna. Kalle, som åkte runt på cykel och sålde fisk, ropade en gång in en såmaskin på auktion. Han blev full och glömde sitt nyförvärv.

Såmaskinen hamnar på Lilla Haddetorp och så småningom växer en tvillingasp upp i den. Den har samma stam i början som delar på sig efter en halv meter. I dag tas den ner och även om såmaskinen är kvar blir det inte längre lika självklart att berätta historien om den.

Mats rullar in linan i en säck när arbetet är färdigt. Han berättar att bil och stege besiktigas varje år. Tack vare att han har en stegbil blir det mer och mer trädfällning. Det finns gott om jobb, bland annat att ta ner döda almar.
– Lagården står kvar. Det trodde jag aldrig, skämtar Mats.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share