Det goda exemplet

Annika Eclund, Annicki Oscarsson, Britt-Marie Westerfjärd och eleven Hilmer
Lindberg.

Politikerbesök i välfungerande landsbygdsskola

Ödeshög (LT)

Annika Eclund från Tibro är en lärare som sedan år 2010 har valt och valts att i stället arbeta som riksdagsledamot för kristdemokraterna. Hon är även aktiv politiker i Skaraborgs län och använder sin yrkeskompetens till att vara ledamot i utbildningsutskottet och sitt partis talesperson i skolfrågor. Hon vill besöka goda skolor i…

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share