Det råder ingen platsbrist på sjön

Sjöfart är en grundpelare för svensk ekonomi

Ett medelstort fartyg i Östersjön kan motsvara 500 lastbilar på de svenska vägarna.

Sverige är en sjöfartsnation. Med en av Europas längsta kuster och ca 150 hamnar finns goda förutsättningar för effektiva, hållbara och säkra sjötransporter. Många av Sveriges hamnar...

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share