Det stora folknöjet i Hästholmen

Planeringen är i full gång inför sommaren 2022

Birgitta Hellman-Magnusson vid en bild om ”Det stora folknöjet i Hästholmen”.

HÄSTHOLMEN (LT)

Om man googlar Per Brahe får man många förslag. Först kommer den yngre och sedan gymnasiet i Jönköping. På tredje plats före Per Brahe den äldre kommer båten. Den är… berömd för några av sina passagerare, för sin förlisning – och för sina bärgningar, särskilt den andra, som nu kallas ”Det stora folknöjet”.

Vi har lärt oss under de senaste åren att det finns flera skäl att hålla digitala möten. Samtidigt finns det stora fördelar att faktiskt träffas i samma rum. När Hästholmens Bygdegård & Byalag har uppstartsmöte till ”Det stora folknöjet ” har man båda mötesvarianterna, ett så kallat hybridmöte.

Deltagare i Malmö, Uppsala, Linköping och på den västra sidan om Vättern deltar digitalt. Politiker och tjänstemän från Ödeshögs kommun, Hästholmafolk och närboende är fysiskt i bygdegården.

Byalagets ordförande Camilla Linusson berättar att tanken är tre år gammal. I samband med 100-årsdagen av ångfartyget Per Brahes förlisning i november 2018 väcks förslaget att även uppmärksamma dess bärgning. När Björn Hanell, marinarkeologen och dykaren Lotta Mejsholm och Camilla samtalar om detta, döper Lotta hela evenemanget till ”Det stora folknöjet i Hästholmen”.

Vid kvällens möte bildas en stor planeringsgrupp. Kommunalrådet Annicki Oscarsson (KD), samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jonni Harrius (KD) och VD Peter Kenell i Ödeshögsbostäder är alla angelägna om att kommunen ska vara aktiv i minneshelgen och delta i gruppens arbete. Birgitta Hellman- Magnusson och Elisabet Samuelson i bygdegårdens styrelse sköter samordningen.

Som planerna nu ser ut äger minneshelgen av de hundra åren efter ångfartyget Per Brahes bärgning rum under helgen den 23-24 juli 2022. På lördagen blir det folknöje i Hästholmens hamn och i hela samhället. På söndagen blir det föredrag, filmer och utställning i bygdegården och invigning av plakett vid minnesstenen på Västra Tollstad kyrkogård samt avslutande musikstund i kyrkan.

Lördagen ska präglas av en autentisk känsla av tidigt nittonhundratal med sekelskifteskläder och utstyrsel, marknad med tidsenliga produkter, häst och vagn, båtturer till olycksplatsen och många aktiviteter i hamnen. Det ska komma bilar och motorcyklar från tiden.
– Trafik kommer, meddelar Thomas Gruvesäter, som deltar digitalt från Hjo. Trafik kommer att vara hela dagen hos er. Vi har flyttat på jazzkryssningen.

Ellen Key lever och bor på Strand år 1922 och kommer att vara på plats i hamnen. Det blir dyk vid vrakplatsen och prova-på-dyk, musik, försäljning och uthyrning utmed Hamngatan. Vätternrummet är tillbaka i ny skepnad och Turisthotellet serverar tidsenlig mat. Thom Britten-Austin gör faktabaserad film i samarbete med Sjöhistoriska och Ödeshögs kommun.

Hästholmens hamn är idealisk för prova-på-dyk, säger Lotta.

Flera nya idéer kommer upp under mötet. Hästholmens pilsner, Pop-up-Bed and Breakfast, fråga Kulturskolan om musik är några. Michael Ernst påminner om Lindeborgarna från Visingsö. Henric Hson Wilén på Västergårdens ställplatser lovar att titta på möjligheterna till nya parkeringsplatser. Det är också viktigt att vara ute i god tid med tillstånd, avspärrning av vägar, marknadsföring, storaffischering med mera.

Alla idéer är inte kläckta. Helgen ska vara en fest men det är samtidigt viktigt att de anonyma bland besättning och passagerare får sina namn. Gravstenen på Västra Tollstad kyrkogård är ännu tom.

Kvällen slutar med fika och gemensamt långbord för de fysiskt närvarande och uppföljningsmöte om några månader för alla.

Nu är det snart nästa sommar, konstaterar Camilla.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share