Det svenska strandskyddet

I december 2020 överlämnade utredaren Catharina Håkansson Boman utredningen Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) till regeringen. Syftet med utredningen var att lägga fram förslag för att reformera strandskyddet i...

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share