Det var mycket som blev Hjort

Jägmästare Erik G:son Hjort – en mångsysslande 1800-talsromantiker

Jägmästare Erik G:son Hjort var, vid sidan av sitt jobb, en mångsysslare som kom att göra ett stort avtryck i Kindas kulturliv.

KISA (LT)

År 1866 kom en ny jägmästare till Kisa. Han skulle komma att bli en kulturpersonlighet och centralgestalt i bygden på många sätt under senare delen av 1800- talet. Han var… tidningsskribent, viltvårdare, teaterintresserad, samlare och romantiker i tidens anda. Hans namn var Erik G:son Hjort.

Erik Georgsson Hjort föddes i Karlskrona 1832, blev överjägare i Östergötlands mellersta revir 1858 och kom därefter till Kinda som jägmästare tillsammans med sin hustru Theckla Emerentia. Paret bosatte sig på jägmästarbostället Råstorp.

Hjort skulle stanna på sin post i nästan trettio år och blev på många sätt en stark man i bygden. Han var direktör för Östgötabankens avdelningskontor i Kisa samt för Kisa härads sparbank, ordförande i kommunalstämman och landstingsman.

Men inte nog med alla dessa uppdrag. Han medarbetade i Östgöta Correspondenten, Norrköpings Tidningar, Familje- Journalen samt i jaktoch skogstidskrifter under pseudonymen Cervus. Från tolv till 85 års ålder, åren 1844-1917, förde han dagbok. 1871 startade han Kisa Weckoblad, en tidning som dock bara levde i ett år.

Jägmästare Hjort grundade jägargillen och ägnade sig åt viltvård och jakt och i sin dagbok skrev han 31 augusti 1865: ”Ute hela dagen på jage. Jag sköt 4 harar på f.m. på e.m. togo vi en räf i gryt”. Det var inte alltid han fick något: 19 november skrev han: ”… vi fingo intet, men rumlade om och spelade kort så mycket mera”.

Erik G:son Hjort var också en stor samlare av föremål från orten och skapade ett betydande museum. Där fanns fornsaker, vapen, etnografika och mycket annat. I en katalog som gavs ut 1914 finns 1601 föremål uppräknade. Efter hans död gick samlingen på auktion och skingrades.

Han fick en förfrågan av Leonard Räf i Ydre om att utarbeta en beskrivning över Kinda härad. Hjort tvekade länge, tyckte inte att han hade tillräckliga kunskaper om bygden, men efter sin pensionering tog han ändå tag i detta och den gavs ut 1905.

Erik och Theckla tillhörde societeten i Kisa. De var mycket kulturellt intresserade och deltog i samhällets sällskapsliv, bland annat som medlemmar i Sveaförbundet som anordnade allehanda spektakel. Hjort var intresserad av teater, skrev en del pjäser och i början av 1900-talet lät han bygga om en ladugård till teaterlokal, den första i Kisa, som senare blev biografen Hjorten, riven på 1970-talet. Han skrev dikter och hustrun, som var en duktig pianist och kompositör, tonsatte makens alster.

Paret Hjort var barnlöst men hade fostersonen Hjalmar. Efter att Hjalmar och Theckla avlidit 1909 respektive 1911 flyttade Erik till Hjortslund som han köpt 1899 och där han dittills förvarat sina samlingar. Den praktfulla byggnaden, med sitt karaktäristiska torn, byggdes till och utformades ungefär som det ser ut i dag där det ligger vid Storgatan i Kisa.

Erik G:son Hjort avled i Kisa den 20 augusti 1922 vid 90 års ålder. Han gravsattes vid sidan av sin hustru i en grav som han låtit mura vid foten av Starberget, strax söder om Kisa.

Från toppen av Starberget, eller Vystberget som det också kallas, har man en fantastisk utsikt över Kisa med omnejd. Hjort fascinerades av den vilda naturen och vandrade ofta hit. I en bergsskreva fanns bergsgastens boning – Wystens trädgård.

Han lät till och med bygga en ruin på toppen, i tidens nationalromantiska anda kan man tänka. Rester av den finns kvar och man kan fundera över hur de stora huggna blocken transporterades uppför berget.

Erik G:son Hjort – en mångsysslare som gjort ett stort avtryck i Kindas kulturliv.

Text och bild: JAN HULTMAN

Share