Digitala gudstjänster i Kinda

Kyrkklockorna ringer kl 12 varje söndag och helgdag

I de direktsända digitala gudstjänster från Equmeniakyrkan Rimforsa finns bara de medverkande och den tekniska personalen i lokalen. Här står Andreas, Klara och Saga Borg för musiken.

KINDA (LT)

Julen är normalt en tid då mycket folk samlas i kyrkorna. Stämningsfullt Luciafirande, julkonserter, midnattsgudstjänster och julotta hör till traditionen för många. Men i år blir… det annorlunda. Digitalt firande på många ställen, helt inställt på andra. Länstidningen har lyssnat med kommunens kyrkor hur årets jul ser ut.

Sedan de hårdare restriktionerna som säger att bara åtta personer får samlas har många av Kindas kyrkor och församlingar ställt in sina fysiska gudstjänster eller sänder dem digitalt. Detta påverkar naturligtvis julfirandet – en helg då många människor normalt samlas i kyrkorna.

– Vi hade fysiska gudstjänster fram till advent, men nu är det inga gudstjänster i våra kyrkor till och med vecka 1 nästa år, säger Jörgen Sundeborn, kyrkoherde i Kinda pastorat som omfattar Horn, Kisa och Västra Eneby. Vi håller kyrkorna stängda förutom på julafton då kyrkorna i Horn och Kisa är öppna med lite musik. Då går det bra att komma in och tända ljus och titta på krubban – max åtta personer i taget.
– Men kyrkklockorna ringer kl 12 varje söndag och helgdag och då är det förbönsgudstjänst i någon av våra kyrkor. Vi kommer också att ha webbsända julandakter och en julotta.

– Många tycker att det här är väldigt tråkigt och det tycker jag också. Det blir inte den vanliga julstämningen, men alla förstår läget, säger Jörgen Sundeborn. Vi har ändå sänt fina andakter via vår hemsida.

I Rimforsa församling av Svenska kyrkan blir julen digital. Via församlingens hemsida och facebooksida finns en länk till en youtubekanal där förinspelade andakter och gudstjänster sänds.
– På julafton sänder vi en julandakt för de mindre klockan 11 och klockan 17 sänder vi julbön, berättar komminister Martin Lissnils. Och på juldagen sänder vi en ekumenisk julotta som spelats in i förväg i Tjärstad kyrka. Det är i samarbete med Brokyrkan och Equmeniakyrkan i Rimforsa.
– I övrig sänder vi en musikandakt på Annandagen och kortare andakter på söndagsförmiddagarna liksom på nyårsdagen och trettondagen.

I Rimforsas övriga församlingar Brokyrkan och Equmeniakyrkan är det också digitalt som gäller.
– Vi kommer att sända en förinspelad digital julkonsert den 23 december, berättar pastor Fredrik Lindé. Vi spelar också in och sänder en julkrubba. Alltihop finns tillgängligt via församlingens facebooksida.

– I övrigt kommer vi bara att ha digitala gudstjänster, vilket vi haft sedan de hårdare restriktionerna infördes.

Equmeniakyrkan Rimforsa (tidigare Rimforsa missionsförsamling) har livesänt sina gudstjänster ända sedan i våras.
– Då hade vi också besökare i gudstjänsterna, men sedan åttapersonersgränsen infördes är det bara de medverkande och den tekniska personalen som sköter sändningen som finns i kyrkolokalen, säger pastor Sören Johansson och fortsätter:
– Julen blir digital och det är förstås en extra utmaning. Den traditionella julnattsgudstjänsten kl 23 på julafton sänder vi digitalt tillsammans med Brokyrkan och julottan även tillsammans med Svenska kyrkan.

Sören Johansson har vid det här ganska lång erfarenhet av livesända gudstjänster och han tycker att det har fungerat bra.
– Det är en förvånansvärt bra nödlösning som har positiva bieffekter. Många som normalt inte kan ta sig till kyrkan har möjlighet att delta på det här sättet. Men nackdelen är att man saknar gemenskapen i gudstjänsten och vid fikabordet efteråt. Men nu har vi också börjat med digitalt kyrkfika på Zoom.

Men det är inte alla Kindas församlingar som har gått över till digital verksamhet. Elimförsamlingen i Horn har valt att helt stänga ner verksamheten i jul.
– Vi är en liten församling som inte har så stora resurser. Vi har sänt en del digitalt tidigare, men nu valde vi att ställa in över julen, säger ordförande David Carlsson.

Kisa Frikyrkoförsamling har också ställt in den offentliga verksamheten i Linnékyrkan tills vidare.
– Vi gör som vi har gjort i ett par veckor nu. Vi har kyrkan öppen med personal på plats under vissa tider i veckorna med möjlighet till coronasäkra samtal och förbön, säger ordförande Conny Johansson.

– Sedan restriktionerna att max åtta personer får samlas infördes har vi ställt in gudstjänsterna. Vi har valt att inte ha några egna webbvarianter utan hänvisar istället till andra som sänder på nätet. Det känns lite tråkigt, men det är som det är, avslutar Conny Johansson.

Ja, det blir en annorlunda jul, men det går alltså att ta del av julens budskap på flera olika coronasäkra sätt. Ljuset från dataskärmen kan kompletteras med egna levande juleljus. Information om de olika församlingarnas digitala sändningar finns på respektive hemsida eller facebooksida.

Text och bild: JAN HULTMAN

Share