Digitalt framtidsmöte i Hästholmen

Det är mycket på gång i närtid

Näringslivschef Heléne Njord-Westerling i grönskan i Hästholmen.

HÄSTHOLMEN (LT)

Det är dags för ett digitalt informationsmöte om Hästholmens framtid. 34 datorer är redan uppkopplade och ytterligare väntar. Sex Hästholmabor väljer att delta i bygdegårdens stora sal.

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share