Efter Inre hamnen väntar södra sidan

Bråvallaverket blir kontor i nytt projekt

Det finns potential att göra något riktigt intressant av södra sidan av hamnen.

NORRKÖPING (LT)

Arbetet med den nya stadsdelen Inre hamnen pågår för fullt, men kommunen har även planer för hamnens södra sida framöver. Ett steg i dessa planer var att förvärva det karaktäristiska… landmärket Bråvallaverket som kommer att förvandlas till kontor.

Norrköping har strålande förutsättningar när det gäller framtida stadsutveckling, inte minst när det gäller citynära mark för potentiell bebyggelse, dessutom i direkt anslutning till vatten, något som många andra jämnstora städer bara kan drömma om.

De senaste åren har projektet Inre hamnen tagit fart. Det kommer att bli ett attraktivt område med närhet till såväl centrum, tågstation och vatten, och kommer totalt att betyda flera tusen nya lägenheter i absolut toppläge. Men kommunen har även börjat att snegla på marken på andra sidan Strömmen. Idag är det ett trist område mest bestående av parkeringsplatser och slitna industrilokaler, men potentialen är enorm och precis som med Inre hamnen handlar det om ett centralt läge med utsikt över vattnet.

Som ett steg i att utveckla området förvärvade kommunen i slutet av november det gamla Bråvallaverket av Eon. Fastighetsaffären kostade kommunen 175 miljoner kronor och i köpet ingick ytterligare tre av Eons fastigheter i kvarteret Triangeln på inre hamnens södra sida. Med köpet får kommunen kontroll över ett stort område för framtida stadsutveckling. Kommunen planerar att bygga om fastigheterna, inklusive det gamla värmeverket, till kontor inom tjänste- och servicesektorn. Eon kommer att bli kvar i området, men nu som hyresgäst.

Bråvallaverket nedanför Syltenberget är ett av Norrköpings mest karaktäristiska landmärken som syns på långt håll som en distinkt siluett i fjärran när man närmar sig staden. Bråvallaverket med sitt 100 meter höga torn var ett oljeeldat elkraftverk som uppfördes 1972. Från 2004 ingick verket i den svenska effektreserven som administreras av Svenska kraftnät och kunde alltså startas när det finns risk för elbrist. Sista gången verket ingick i reserven var vintern 2010/11 och den 7 juli 2011 beslöts att verket skulle läggas ner för gott.

Under 2013 revs Bråvallaverket invärtes och hela den enorma byggnaden på 3 700 kvadratmeter blåstes ur och tömdes på både turbin och panna. Sedan dess återstår bara skalet av Norrköpings högsta byggnad.

När framtiden för det gamla verket diskuterades 2017 sade kommunens stadsbyggnadsdirektör Hans Revenhorn: ”Det är ju en byggnad alla Norrköpingsbor känner igen. Dessutom är det önskvärt att man kan utnyttja redan befintliga byggnader i möjligaste mån. Det ger en kontinuitet i stadsmiljön och är också bra ur hållbarhetssynpunkt”.

2019 fick kommunen option på att köpa området med det nedlagda Bråvallaverket och då sade kommunstyrelsens dåvarande ordförande Lars Stjernkvist såhär:
– Området har ett stort strategiskt värde, men Bråvallaverket är en stor utmaning. Det är en gigantisk byggnad som kräver stora investeringar vid en omvandling.

Nu har kommunen slutligen köpt området och i januari tänker kommunen starta en tävling för att få in idéer från företagare kring hur området ska utvecklas.

Planerna är att locka tjänsteföretag till kvarteret och det finns redan intressenter, avslöjade Lars Stjernqvist som tycker det ska bli spännande att utveckla näringslivet på södra sidan av Strömmen, i ömsint respekt för stadens historia och övrig verksamhet i området.

Hans Revenhorn såg framför sig ett Industrilandskapet 2.0 som skulle balansera upp bostäderna i Inre hamnen på andra sidan vattnet. Kanske kunde det av byggnadstekniska skäl även bli aktuellt med kontorslokaler som hänger utanpå Bråvallaverkets fasad?

Hur som helst så är södra sidan ett spännande projekt som ska bli intressant att följa de kommande åren.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share