Annorlunda påskhelg i pandemins tid

Ljuständning under påskhelgen i Hällestads kyrka. Bild: EVA JOHANSSON HJORTH

FINSPÅNG (LT)

Finspångs församling har försökt finna olika former för gudstjänstlivet i skuggan av pandemin. Varje söndagsförmiddag läggs en förinspelad digital andakt ut på församlingens hemsida… från församlingens olika kyrkor med dess präster och musiker. Dessutom hålls kyrkorna växelvis öppna under en timme på söndagarna med ”Musik och ljuständning” för max åtta besökare i taget.

Så firades också påsken och så här blev högtiden i Hällestads kyrka. ”Vägen till korset” inleds på palmsöndagen då Jesus rider in i Jerusalem. Andaktsstunden i kyrkan med mycket musik inleddes med psalmen Se vi går upp till Jerusalem.

Prästen Eva Ramstedt talade lite om palmsöndagen och läste evangelietexten som också skildras i psalmen Dig vi lovsjunger ärar och Herre du vandrar försoningens väg. Budskapet kan också kopplas till jubelsångerna från första advent som Gå, Sion din konung att möta och Hosianna, Davis son som också sjöngs. Historiens fortsättning förebådas i psalmerna Han gick den svåra vägen och För att du inte tog det gudomliga. Kantor Kristine Svensson stod för musiken och sjöng också ett par solosånger och bjöd också på ett par orgelstycken bl.a. Trumpet Voluntary.

Så är Stilla veckan inledd och på Dymmelonsdagen ska enligt medeltida tradition klockorna dämpas, en sed som återupptagits i Hällestad sedan några år tillbaka. Kyrkvaktmästare Björn Gedda har lindat tyg runt kläppen och när aftonens andakt med Musik och ljuständning inleds ljuder klockorna i en mycket dov ton. Psalmen Att leva är att fråga, att vänta på svar inledde.

Eva Ramstedt ledde andakten och Kristine Svensson svarade för musiken. Vackra meditativa psalmer som Jag tror på en Gud, en enda, Vila i mig, Du omsluter mig, Bara i dig har min själ sin ro, Herre till dig vill jag komma, Så går jag nu till vila trygg och till sist skänker den innerliga irländska sången Må din väg gå dig till mötes en känsla av påskens stillhet och frid.

Skärtorsdagskvällen då man normalt samlas kring en gemensam måltid till minne av Jesus sista måltid med lärjungarna blev i år en samling med Musik och ljuständning med Eva Ramstedt, som läste texter om Jesus sista kväll och måltid och församlingens nyaste kantor Helen Reduthe, som svarade för musiken i solosång, psalmer och orgelstycken.

Psalmer som Herre du vandrar försoningens väg, Gud vår lösta tunga, Vilket stort mysterium, Den stunden i Getsemane samt Jesus för världen givit sitt liv varvades med läsningar. Slutligen kläds altaret av, ljusen släcks ner orgelmusiken tystnar.

Så kommer Långfredagen med korsfästelsen i andaktsstunden med musik och ljuständning med Eva Ramstedt och kantor Sara Eriksson som med enkelt ackompanjemang på orgel stödde psalmsången i psalmer som O Jesus, än de dina du vill omkring dig se, När över Kidrons bäck du går, Stanna här och vaka med mig, O huvud blodigt sårat, Guds rena Lamm oskyldig, Han på korset, han allena.

Så blåses det stora påskljuset ut och en tyst minut följer. Psalmen Höga kors, en bön och psalmen Den kärlek du till världen bar avslutade.

Så ljuder klockorna med full klang igen och välkomnar Påskdagen med dess glädjebudskap då ropet ”Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden” fyller kyrkorummet. Altaret kläds åter och ljusen tänds. Orgeln brusar i Vad ljus över griften och Upp min tunga att lovsjunga, Livet vann, dess namn är Jesus och Dina händer är fulla med blommor.

Eva Ramstedt och Sara Eriksson lotsade genom text och musik och ett jublande orgelstycke avslutade. Ett litet påskägg och påskliljor fick besökarna ta vid utgången. En måhända lite annorlunda påsk i kyrkan men det berörande budskapet kändes om möjligt än starkare och även en stund av gemenskap, om än med avstånd, värmde i den svåra tid vi nu genomgår.

Text: MARGARETA BAGGMAN

Share