En av Åtvids 25 naturpärlor

atvidaberg

HANNÄS (LT)

Naturreservatet Hägerstad slotts ekhage räknas till de viktigaste ekområdena i länet. 25 nationellt och nio regionalt rödlistade arter lever här. Med många fornlämningar på platsen ger reservatet även en naturupplevelse kryddad med historia. Länstidningen berättade nyligen om Hästenäs kyrkskog som ett exempel på alla de härliga naturreservat och naturupplevelser som finns i kommunen. En annan sorts naturreservat är Hägerstad slotts ekhage vid Hannäs. Text och bild: BO BÄCKMAN Fortsättning publicerad i papperstidningen 160916

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share