En förslösad högkonjunktur

Just nu handlar den politiska debatten om många saker, men inte om det som är politikens kärna: den ekonomiska politiken. Jag vill därför den här veckan uppmärksamma att regeringen slösar bort den rådande högkonjunkturen och för en potentiellt mycket riskabel ekonomisk politik med stora utgifter och ännu större utgiftslöften – vilket eldar på konjunkturen och riskerar att skapa behov av stora åtstramningar så snart lågkonjunkturen kommer. Detta uppmärksammas så här i den moderata budgetmotionen denna höst. ”I många delar följer den nuvarande högkonjunkturen det normala mönstret. Arbetslösheten sjunker när exportmöjligheterna för svenska företag ökar och den inhemska konsumtionen är stark. Utanförskapet stabiliseras och utgifterna för bland annat a-kassa ökar långsammare. Skatteinkomsterna ökar snabbare än förväntat, inkomsterna för 2018 väntas nu bli nästan 40 miljarder kronor högre jämfört med prognoserna för ett år sedan. Fastighetspriserna stiger och skuldsättningen ökar. Andreas Norlén Föräldraledig riksdagsledamot (M) Fortsättning publicerad i papperstidningen 171124

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share