En nöjd regering med underskott

I tisdags presenterades regeringens budgetproposition för 2017. Det samlade intrycket är att regeringen överger ansvaret för de offentliga finanserna så budgetunderskottet biter sig fast. Nödvändiga reformer för jobb och integration saknas helt. Vi ser en nöjd regering som är oförmögen att bryta det växande utanförskapet. Det är allvarligt att regeringen överger ansvaret för de offentliga finanserna och lånar till nya utgifter. En stark svensk ekonomi kan aldrig tas för given. Därför behövs en politik som ser till att Sverige kommer tillbaka till överskott. Vi befinner oss nu i en högkonjunktur med stark ekonomisk tillväxt. Trots detta går statens budget med underskott och räntorna är rekordlåga – riksbankens viktigaste styrränta är rentav negativ. Alltså är både budgetpolitiken och räntepolitiken mycket expansiv. Regeringen gasar i ett läge när ekonomin växer snabbt. Andreas Norlén (M) Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet Fortsättning publicerad i papperstidningen 160923

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share