En omväxlande vecka

Drottning Silvia närvarade vid biskopsvigningen i Uppsala i söndags, liksom min hustru och jag. Bild: MAGNUS ARONSON/IKON

Att vara riksdagens talman är omväxlande. Uppdraget innehåller en rad olika uppgifter som ska utföras, men det finns också utrymme att i viss mån forma det efter sina egna intressen och prioriteringar.

Förra veckan gav exempel på båda dessa saker. Till det som måste göras hör förstås att leda kammarens sammanträden. Jag och de tre vice talmännen turas om i tvåtimmarspass att leda de många olika debatter som avlöser varandra, ärendedebatter och interpellationsdebatter.

Därtill kommer frågestunder med regeringen och voteringar. Jag ledde en votering häromdagen som innehöll 43 omröstningar. Varje omröstning tar i genomsnitt 40 sekunder, så hela voteringen tog ungefär en halvtimma.

Jag inledningstalade också vid en utbildning för riksdagsledamöter som vill bli valobservatörer. Riksdagen skickar varje år ut ett antal ledamöter för att observera valförfaranden i andra länder, ofta unga demokratier i Europa eller dess närhet. Att vara valobservatör innebär att göra en viktig insats för att hjälpa till att stärka demokratin på andra håll i världen.

Riksdagsstyrelsen har det yttersta och övergripande ansvaret för att leda Riksdagsförvaltningen, den myndighet med ungefär 670 anställda som ser till att riksdagsarbetet fungerar. Bland medarbetarna finns allt från jurister, statsvetare och ekonomer som är experter inom sina områden till it-experter, it-tekniker, personer som arbetar med lokalfrågor, säkerhetspersonal och många andra.

Jag är ordförande i riksdagsstyrelsen och håller på med en ”talmansrunda” i förvaltningen för att besöka alla enheter och utskottskanslier och få en djupare förståelse för vad alla arbetar med samt vilka problem och möjligheter som finns på olika håll i verksamheten.

Häromdagen besökte jag fastighetsenheten, som ansvarar för riksdagens alla byggnader, inklusive vissa hyrda lokaler. Enheten arbetar med allt från handfasta saker som ventilationsfrågor och kontorsmöbler till vården av det kulturarv som finns i riksdagen i form av byggnader, konst och inredning. Det är roligt och intressant att få gå bakom kulisserna och se mer av allt som sker för att riksdagen som institution ska fungera.

I söndags deltog min hustru och jag i biskopsvigningen i Uppsala domkyrka, när Karin Johannesson vigdes av ärkebiskop Antje Jackelén till biskop i Uppsala stift. Även drottningen närvarade, liksom landshövdingen och många, många fler. Det blev ett både högtidligt och varmt välkomnande av den nya biskopen.

Svenska kyrkan är i kraft av sin historia och sin storlek en mycket viktig organisation, som finns över hela Sverige, och det var trevligt att få delta i denna fina ceremoni.

Andreas Norlén Talman
Sveriges riksdag

Share