En promenad längs Storgatan

Ståtligt bankhus och en bro mellan landskap

Gränsen mellan Småland och Östergötland går rakt genom Valdemarsvik.

VALDEMARSVIK (LT)

Stadens hjärta och pulsåder är Storgatan. Där hittar man butiker och restauranger, men också en del sevärdheter. Följ med på en promenad.

Många svenska städer skulle bli lyckliga över att ha en gata som Storgatan i Valdemarsvik. En pulsåder med små charmiga butiker och restauranger, med vattnet och hamnen alldeles intill. Här finns en enorm potential för staden att ta tillvara på.

Läser man på kommunens hemsida står det följande om Valdemarsviks centrala delar:
“I centrumkärnan finns en huvudgata, Storgatan. Det är en 800 meter lång trafikerad gata, kantad av butiker och bostäder. Där samsas bilar, bussar och lastbilar i en kontinuerlig strömning. Längst med gatan parkerar bilar, och på båda sidorna finns trottoarer för fotgängare. Näringslivet kring gatan består till stor del av tjänster, restauranger och en del butiker inom detaljhandeln”.

Kanske en lite väl torftig beskrivning av stadens huvudstråk? Det finns ju så mycket mer att säga. I den norra ändan ligger det stora Sjöhuset som byggdes i tre etapper 1913-1919 för dåvarande Lundbergs Läderfabrik, som lades ner 1960. På 80-talet blev huset kommunägt och var det fram till förra sommaren då det såldes.

Huset har under åren genomgått flera ombyggnader och fick sitt nuvarande skick 2008. I avtalet med kommunen stod att den nya ägaren skulle ombesörja en ombyggnation.

I den andra änden av Storgatan hittar vi bron som utgör landskapsgräns mellan Östergötland och Småland. Länsoch kommungränsen ligger dock två mil söderut, 40 procent av Valdemarsviks kommun ligger nämligen i Småland.

På en skylt vid bron kan man läsa mer om stadens historia, bland annat om hur handelsplatsen i nuvarande Valdemarsvik var ett ställe där många olika människor möttes, exempelvis smålänningar och östgötar som då och då rök ihop med varandra.

Spatserar man utmed Storgatan bör man inte bara shoppa och hälsa på folk utan även lyfta blicken en smula. På ett antal husväggar sitter plaketter som berättar om hur hög vattennivån var för 920, 1035, 1120, 1250 och 1330 år sedan. På fasaden sitter silhuetter av sjöfåglar som på ett tydligt sätt visar den stora nivåskillnaden.

Det mest karaktäristiska huset på Storgatan är Valdemarsviks sparbank. Banken fyllde 116 år i oktober och är en fristående sparbank. Redan från första början var mottot “Bygdens besparingar till bygdens blomstring” och det gäller än idag. Eftersom man inte har någon utomstående ägare stannar bankens vinst i Valdemarsvik och används till att dels göra nytta på orten där kunderna lever och verkar och dels till att stärka det egna kapitalet för att skapa trygghet och garanti för de egna kunderna. Tack vare det kan Valdemarsviks sparbank skryta med att aldrig ha påverkats nämnvärt av börskrascher, lågkonjunkturer eller ekonomisk oro i världen.
– Varken på 1930-talet, 1990-talet och sannolikt inte heller i framtiden, säger banken själv.

Sommaren 2020 gjorde ett försök med ett så kallat gångfartsområde på Storgatan. Anledningen var att skapa en lugn och trevlig gatubild, med mer plats för människor att röra sig mellan butiker, restauranger och caféer. Gångfartsområde har blivit populärt i många stadskärnor på senare år, och med begreppet avses ett område där trafiken sker på fotgängares villkor.

– Alla önskar vi ett levande centrum med liv och rörelse – ett vackert område där människor kan mötas, handla och utföra ärenden. Min uppfattning från mötet var att vi alla var överens om den visionen. Vi kommer nu sammanfatta alla inspel vi fått i frågan kring gångfartsområdet och annan centrumutveckling och fatta beslut kring hur vi vill gå vidare, sade kommunalråd Jenny Elander Ek efter ett samrådsmöte där Storgatans framtid diskuterades.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share