En skulpturpark berättar

Minnesmonumenten i Berga en bortglömd kulturskatt

På den trädbeväxta kullen bakom skylten står en rad minnesmonument som hyllar östgötska personer och företeelser.

LINKÖPING (LT)

Många Linköpingsbor vet nog inte ens att den finns och ännu färre har förmodligen varit där. Skulpturparken i Berga är lite bortglömd och en kulturupplevelse som fler borde upptäcka.

Det är nog en hel del Linköpingsbor som cyklat förbi Alfred Nyströms staty Moder Svea med inskriptionen “På vakt för fosterlandet” och tänkt att det där var en pampig staty med en gammaldags och nationalromantisk text, men inte funderat mer över statyn och dess lite udda placering.

Nyström var en skulptör som föddes i Medevi, studerade vid Konstakademin och i München och jobbade tio år i Rom. Bakom hans staty Moder Svea breder en äng och en trädbeväxt kulle ut sig, men det är inte vilken kulle som helst utan området utgör Berga skulpturpark.

Parken är 4,5 hektar stor och skapades i början av 1900-talet av Anton Ridderstad. Han ägde Berga gård och var väldigt intresserad av Östergötlands historia. Ridderstad skrev flera böcker i ämnet och grundade även Östergötlands museum. Han ville skapa en slags östgötsk motsvarighet till Skansen där Berga skulpturpark skulle ingå som en del.

Det anlades en park i området med ett lusthus på toppen redan på 1800-talet och skulpturparken byggde vidare på den. Tanken var att lyfta fram östgötska personer och händelser som haft stor betydelse genom att resa minnesstenar och skulpturer. Dessa är fjorton till antalet och den förnämsta platsen fick Moder Svea då Ridderstad var en stor beundrare av Nyström.

Vid parken sitter en informationstavla där man kan läsa mer om varje verk. I det omgärdande staketet finns flera grindar så att man kan ta sig in i parken. Naturtypen är hagmark och i parken finns även flera fornlämningar, och det är en trevlig plats även om man inte vill titta på minnesmonument. Det finns bord och bänkar som gör att parken fungerar utmärkt som plats för en mysig picknick.

Det finns en karta på informationstavlan men det räcker med att följa stigarna för att upptäcka de fjorton konstverken, även om man kanske får kika lite extra efter några av dem då de döljer sig en smula bland buskar och bladverk.

Bland minnesstenarna hittar vi ett antal som hyllar olika konstnärer, som exempelvis Charlotta Berger som skrev det kända skillingtrycket “Kors på Idas grav”, men här finns även stenar över Anton Ridderstads mor respektive far samt Elof av Bjerga som var den första kända ägaren av Berga på 1300-talet.

Mest kända personer som fått en minnessten i parken är förmodligen Sveriges första statsminister Louis De Geer samt Birger Jarl, östgöten som informellt styrde landet på 1200-talet.

Men det är inte bara personer som ska hyllas utan i skulpturparken finns även en sten som hyllar bildandet av Östergötlands läns Hushållningssällskap 1814, och en minnessten över Publicistmötet 1876. Stenen restes av Carl Fredrik Ridderstad som var chefredaktör och ägare av tidningen Östgöta Correspondenten. Han var värd för publicistmötet där det deltog tidningsfolk från hela landet.

Den som vill känna historiens vingslag från dessa viktiga händelser och personer ur den lokala historien kan med fördel bege sig till Berga skulpturpark, det hade Anton Ridderstad gillat.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share