En träff om mark och bygglov

Vad gäller? – frågetecken rätades ut på Blå Hästen

Melanie Lipka, byggnadsinspektör, redogjorde för bygglovsprocessen och när
man måste ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

KISA (LT)

Många företag tar upp frågor kring mark, detaljplaner och bygglov. Därför ville vi bjuda in till seminarium kring detta. Min önskan är att det ska leda till att vi blir varandras ambassadörer i Kinda. Det säger Ylva Wall på Växtkraft Kinda som bjudit in företagare, politiker, kommunens...

Text och bild: JAN HULTMAN

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share