En uppstart med möjligheter

Projekt ska bidra till landsbygdens och skärgårdens utveckling

Det är på landsbygden det händer.

SÖDERKÖPING (LT)

Tisdagen den 7 december samlades inbjudna representanter för föreningar och näringsliv i Söderköpings kommun för att inspireras till utveckling av sina bygder. Det var då dags… för uppstart av projektet Möjligheternas Söderköping – Landsbygd och skärgård. Projektet ska stötta de som bor, lever och verkar i kommunens bygder att identifiera möjligheter, och själva driva utvecklingen av idéer som berikar platsen.

Uppstarten på Vänneberga gård lockade ett femtiotal representanter från olika bygder i Söderköping. Dagen bjöd på mingel och julfika, presentation av projektet samt inspiration av en inbjuden föreläsare, Nils Phillips.

Nils är en av de drivande i Röstånga Framåt, en förening i en liten bygd i Skåne. De har blivit ”Bygden som äger” där de boende själva äger och driver sin lokala utveckling.

Projektet har delvis inspirerats av just Röstånga, men framför allt av Gotlands 92 Möjligheter. På Gotland kom samtliga 92 socknar (därav namnet) igång med olika utvecklingsprojekt efter några år.
– Vi hoppas alla bygder kan hitta inspiration, idéer och kunskap genom projektet för att utveckla sin bygd, berättar Björn Ekengren, näringslivssamordnare på Söderköpings kommun, och fortsätter:

– Jag fick själv förmånen att följa med till Gotland i början av 2018 och lyssna till vilken kraft, idé- och innovationsförmåga som finns ute på öns landsbygd. Vi vet att den kraften finns även i Söderköpings landsbygd och skärgård. Projektet blir samtidigt en anledning för oss inom kommunen att nu få testa vår innovationsförmåga tillsammans med aktörerna, avslutar Björn.

Ann-Mari Brengdahl är projektledare för Möjligheternas Söderköping – Landsbygd och skärgård.
– Jag ser verkligen fram emot att komma igång med detta spännande projekt. Jag bor och verkar själv från landsbygden och med min breda erfarenhet av att driva projekt och företag hoppas jag kunna vägleda och stötta aktörerna rätt i sina utvecklingsprojekt.

Hon hoppas att gästerna tar med sig inspirationen ut i bygderna och att än mer inspiration och idéer därefter fångas upp i ett antal bygdemöten runtom i kommunen under 2022. Dit är alla välkomna för att med engagemang och idéer stärka sin bygd.

De som bor och verkar på en plats är ju de som känner sin bygd bäst, är stolta över den och kan utveckla den med hänsyn till bygdens karaktär, avslutar Ann-Mari.

Källa: Söderköpings kommun Läs mer på www.soderkoping.se/mojligheternas

Share