En vårbudget utan jobbsatsningar

I tisdags presenterade finansministern regeringens ekonomiska vårproposition, som anger riktlinjer för den ekonomiska politiken och aviseringar av förslag som kan förväntas i höstens budgetproposition för 2018. Dessutom presenterades samtidigt vårändringsbudgeten som innehåller förslag på anslagsförändringar innevarande år, 2017.

Sammantaget visar de båda dokumenten att regeringen står handfallen inför de stora utmaningar som Sverige nu möter. Särskilt illavarslande är det att det inte finns ett enda förslag för att minska jobbklyftan mellan inrikes födda och utrikes födda.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170421

Share