Enskilda avlopp ska inventeras

Trenden går mot allt fler egna reningsverk

[caption id="attachment_14910" align="aligncenter" width="640"] Principskiss över enskilt avlopp med urinseparering och markbädd/infiltration. Källa: NORRKÖPINGS KOMMUN[/caption]

ÖSTERGÖTLAND (LT)

Enskilda avlopp är vanliga på landsbygden. På många håll har anlägg-ningen som normalt består av en trekammarbrunn med infiltration hunnit

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share