Ett krig utan krigsförklaring

Paneldiskussion. Från vänster Markus Planmo, handläggare för krisberedskap, Sveriges kommuner och landsting, Widar Andersson, chefredaktör för Folkbladet i Norrköping, Magnus Dyberg-Ek, samordningsansvarig civilt försvar på MSB, Jenny Knuthammar, försvarsdirektör vid Länsstyrelsen i Östergötland, och Jonas Haggren, konteradmiral.

Paneldiskussion. Från vänster Markus Planmo, handläggare för krisberedskap, Sveriges kommuner och landsting, Widar Andersson, chefredaktör för Folkbladet i Norrköping, Magnus Dyberg-Ek, samordningsansvarig civilt försvar på MSB, Jenny Knuthammar, försvarsdirektör vid Länsstyrelsen i Östergötland, och Jonas Haggren, konteradmiral.

LINKÖPING (LT)

Under rubriken Totalförsvarets utveckling mot en förändrad hotbild hölls ett seminarium på Länsbiblioteket i Linköping. Efter tre initierade föredrag följde en paneldiskussion. Arrangör var Allmänna Försvarsföreningen, AFF. Säkerhetsläget har förändrats på senare år. Seminariet hade sin utgångspunkt i regeringens proposition ”Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020”. Tre inom var sina områden mycket initierade talare inledde seminariet som modererades av generalsekreteraren i arrangören Allmänna Försvarsföreningen, AFF, Stefan Ring. Text och bild: BO BÄCKMAN Fortsättning publicerad i papperstidningen 151218

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share