Ett spårfyllt och synligt län

Det krävs flera aktörer och många faktorer för att få en hel region att växa. Det jag pratar om är den regionala tillväxten och de olika framgångsfaktorer som behöver kroka arm med varandra för att detta ska bli verklighet.Vad kan få Östergötland att sticka ut och bli synligt på den svenska kartan? På världskartan? För det första är det avgörande för Östergötlands utveckling att nya företag startar och att de företag som redan finns växer. Enligt myndigheten Tillväxtverket har Östergötland den högsta andelen av befolkningen som kan tänka sig att starta företag i landet, 52 procent.

Julie Tran
Ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland

Share