Ett vresigt kvartssekel – 3

Om jag ska jämföra hur det var att syssla med kommunpolitik i relativt lilla Boxholm 1995 respektive 2020, finner jag att båda ändarna av karriären har haft både för- och nackdelar gentemot varandra. Mötesformerna var stelare och mer formella i början… för att undan för undan bli mer spontana. Här har tidsandan spelat roll, men vi har också varit några förtroendevalda som har haft humor och distans och verkligen kämpat för att vi ska skilja på sak och person. Det har blivit lite vanligare att enskilda politiker går emot sitt eget parti, vilket också beror på att individualismen har ökat i samhället.

Ett sorgligt kapitel har varit nyrekryteringen, och då menar jag i samtliga partier. Ungdomsförbunden är nu för tiden bara representerade i de större kommunerna, medan vi 1995 hade åtminstone tre förbund i Boxholm: MUF, CUF och SSU. Idag går man rakt in i moderpartiet såvida man inte är ansluten nationellt eller regionalt. De särskilda kvinnoavdelningarna har också upphört, vilket beror mer på att färre kan tänka sig att bli fritidspolitiker än på att det skulle saknas kvinnofrågor.

Med minskande antal politiker har antalet platser minskat i både kommunfullmäktige och i styrelser och nämnder, samtidigt som medelåldern har stigit så pass att Boxholm i våras hade Sveriges äldsta kommunfullmäktigeförsamling. De 29 personer som sitter i KF idag är således i genomsnitt äldre än de 41 som utgjorde samma grupp 1995. Många har slutat, avgått och i vissa fall slutat sina dagar, medan de som har tillkommit som regel har stannat kvar, med få undantag. Det tycks alltså som om de flesta som väl hoppar på politiken är ganska uthålliga när de väl har blivit varma i kläderna, vilket väl får sägas är tur när nyrekryteringen ser ut som den gör.

Omkring 1995 strömmade otaliga småärenden genom kommunen. Det allra mesta hanterades politiskt, och vi satt ofta och la pannan i djupa veck över vägsamfällighetsfrågor och bidrag till studieförbund och mycket små insatser på fotbollsplaner och lekplatser. Detaljstyrningen var stor. Undan för undan har dessa frågor med åren delegerats till specialnämnder och tjänstemän, medan vi allmänpolitiker ska syssla med de stora frågorna. Var det tänkt.

Genom alla styrningsfilosofier som har fått förorena den svenska offentligheten allt för länge, har detaljfrågorna ersatts med annat navelskåderi i form av målformuleringar och uppföljningar och rutiner och planer. Precis som lärare och sjuksköterskor i det nya årtusendet har ålagts mer och mer ifyllande av papper och dokumentation för dokumentationens skull, har centraladministrationen hos kommunen utsatts för detsamma. Om de undersökande journalisterna förr ville se om de förtroendevalda söp upp eller reste för skattemedel, har de idag i stället blivit helt besatta av om vi har planen y eller om rutinen x har uppdaterats. Lägg därtill det ursinniga enkätraseriet från Gud och alla människor och ni har en ganska bra bild av hur det ser ut på ett geniomsnittligt kommunkontor anno 2020. En kirurg som inte tvättar händerna begår inte ens ett hälften så stort misstag som en samordnare som inte fyllt i den senaste enkäten i tid, och straffet är att kommunen hängs ut i pressen som misskött och befinnande sig i fritt fall: Alla utom ni hade ju svarat!

Politik är ett grupparbete, heter det. I små kommuner med en minimal kommunledning är detta naturligtvis en sanning med modifikation. Som vice under tre kommunalråd har det fallit på min lott att vara en sorts målvakt under några sommarveckor varje år, vilket var nyttigt och lärorikt då jag då fick se vilka spörsmål som ”Starke man” förutsätts lösa på egen hand. Även till vardags finns det fortfarande föreställningar om att toppnamnen i en kommun kan göra det mesta själva som vore de gamla envåldshärskare, vilket naturligtvis inte är fallet. Det man får och bör nöja sig med är att berörd tjänsteman får ärendet på sitt bord, vilket naturligtvis inte alltid faller i så god jord varför man då kan bli tillfrågad om man har något att säga till om alls. Vilket är fallet, hade jag sånär skrivit.
Fortsättning följer

JOHAN BIRATH

Share