Extra hänsyn i skärgården

Två fridfulla naturpärlor har status som hänsynsområden

Kvädöfjärden bildades år 2007 som Östergötlands första marina naturreservat. Reservatet är unikt med sin mosaik av skärgård, barrskog, eklandskap och rikt kulturlandskap.

GRYT (LT)

Gryts skärgård bjuder på fantastiska naturupplevelser. Två områden längs Valdemarsviks kustlinje har dessutom status som hänsynsområden för att bevara deras unika egenskaper...

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share