Färre skuldsatta men skulderna ökar

372 Åtvidabergare har skulder hos Kronofogden

Fyra procent av Åtvidabergarna har skulder hos Kronofogden. Antalet personer minskar men det totala skuldbeloppet ökar. Bild: KRONOFOGDEN

ÅTVIDABERG (LT)

Åtvidabergarnas skulder hos Kronofogden följer trenden för riket i stort. Antalet personer som är skuldsatta minskar stadigt men den totala summan fortsätter uppåt.

Vid årsskiftet fanns totalt 391 039 svenskar registrerade hos Kronofogden, en minskning med 11 166 personer sedan förra året och den lägsta siffran sedan 1991. Minskningen och den rekordlåga nivån på antalet skuldsatta har två huvudorsaker, enligt Kronofogdens analytiker Davor Vuleta.

– För det första minskar skulderna framför allt till staten. Det beror främst på att radio- och tv-avgiften avskaffats, men också på att färre får skulder relaterade till exempelvis fordon, skatt och studier. För det andra har den ekonomiska återhämtningen varit stark. De olika stödpaketen har mildrat effekterna av pandemin och fungerat som en sorts krockkudde.

Antalet personer med skulder hos Kronofogden minskar i alla län och i 240 av landets 290 kommuner. Fyra kommuner ligger kvar på samma nivå som förra året och i 46 kommuner ökar antalet skuldsatta. Det finns stora skillnader runt om i landet. Högst andel skuldsatta invånare har Ljusnarsberg i Örebro län med 9,5 procent, lägst andel har skånska Lomma med 0,9 procent.

Den totala summan för svenskarnas skulder hos Kronofogden är på 94 miljarder kronor. Det är en ökning med ungefär sju miljarder sedan förra året, eller närmare 20 miljoner om dagen. På tio år har skuldberget vuxit med över 32 miljarder kronor.
– En stor del av ökningen beror på att skulderna växer konstant på grund av räntan. Men det handlar också om att vi får in fler skulder på högre belopp, säger Davor Vuleta.

Tittar man på Östergötland så fanns vid årsskiftet 13 742 personer som var folkbokförda i Östergötlands län med skulder hos Kronofogden. Det kan jämföras med 14 092 personer vid samma tid förra året. 5 259 av de skuldsatta var kvinnor och 8 483 var män. Länsinvånarnas sam manlagda skuld var 3 460 788 408 kronor, jämfört med året före då summan var 3 059 319 091 kronor. Totalt har 3,69 procent av länets vuxna invånare skulder hos Kronofogden.

Nivån varierar mellan kommunerna i länet. Högst andel skuldsatta vuxna kommuninvånare hade Ödeshög med 5,62 procent, lägst andel hade Linköping med 2,71 procent.

Åtvidaberg ligger mitt i fältet, plats sex, bland de tretton östgötska kommunerna. 4,03 procent av kommunens vuxna invånare har skulder hos Kronofogden, det vill säga en av tjugofem Åtvidabergare. I antal handlar det om 372 personer, varav 154 kvinnor och 218 män. Jämfört med förra årsskiftet är det en minskning från 398 personer, och trenden de senaste åren har varit en ganska kraftig minskning av antalet skuldsatta Åtvidabergare från toppen under åren 2012 till 2016 då cirka 460 Åtvidabergare hade skulder hos Kronofogden.

Vid årsskiftet 2021/2022 hade 157 personer i Åtvidaberg, 66 kvinnor och 91 män, löneutmätning, det vill säga att en del av lönen varje månad går direkt till Kronofogden. Åtvidabergarnas sam – manlagda skuld var 71 440 517 kronor, jämfört med 67 336 045 kronor året före, så trots att antalet skuldsatta personer minskar så ökar ändå det totala skuldbeloppet, vilket är en trend som följer riket i stort.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share