Fem förslag mot terrorism

Efter terrordåden i centrala Stockholm nyligen inleddes i måndags samtal mellan Alliansen och regeringen om vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas för att förebygga och bekämpa terrorism. Mer behöver göras för att förhindra terrorister från att angripa Sverige igen. Moderaterna hade med sig flera nya förslag och samtalen tycks ha förts i en konstruktiv anda. Vi måste vara beredda att göra vad som krävs för att försvara de värderingar vårt samhälle bygger på och för att öka säkerheten och tryggheten i hela landet. Sverige ska fortsatt vara ett öppet och fritt samhälle, där man kan leva sitt liv utan att vara bevakad av myndigheterna, men i vissa avseenden kan det vara motiverat att ge säkerhetsintresset större tyngd, även om det innebär ett visst mått av till exempel utökad övervakning. Andreas Norlén (M) Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet Fortsättning publicerad i papperstidningen 170428

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share