Finspång bäst på att plocka skräp – vinner konsert

Bild: SOFIA HELLSTEDT

Två tredjedelar av alla barn i Finspång plockade skräp under våren. Det gör Finspång till vinnare i Håll Sverige Rents årliga kampanj Vi Håller Rent, där 600 000 barn deltog. Priset är en konsert med Electric Banana Band och bröderna Norberg lördagen den 7 september.

– Det är fantastiskt att se det engagemang som finns mot nedskräpning bland barn och vuxna i Sverige. Att Finspång vinner beror dels på att så många barn deltog i skräpplockningen, men även på att kommunen arrangerade så bra aktiviteter, säger Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent.

Sammanlagt deltog 690 647 svenskar i Vi Håller Rent, vilket gör kampanjen till Sveriges största miljöaktion. Av årets deltagare var 601 233 barn, vilket innebär att mer än vart fjärde barn mellan 1 och 18 år i Sverige var med och plockade skräp.

Finspång var en av de tio kommuner i Sverige som hade störst andel skräpplockande barn. Sammanlagt 2 745 barn i Finspång deltog i kampanjen, vilket motsvarar 64 procent av alla barn i kommunen. Genom annonser, informationsmaterial, inlägg i sociala medier och en särskild kampanjsida bidrog också kommunen till att öka engagemanget i frågan.

– Vårt fleråriga arbete med Håll Sverige Rent har gett ett riktigt bra resultat och vi är oerhört stolta över engagemanget hos våra barn, ungdomar och pedagoger. För att lyckas hålla Finspång rent och fint även i framtiden är den uppväxande generationen nyckeln till lösningen, säger Finspångs samhällsbyggnadsråd Hugo Andersson (C).

Priset är en konsert med Electric Banana Band och bröderna Norberg, som kommer att äga rum i Finspång lördagen den 7 september. Vinnaren har utsetts av en jury som Håll Sverige Rent har utsett. I bedömningen har juryn vägt samman hur stor andel barn som deltagit i skräpplockningen med vilka aktiviteter som kommunen arrangerat i samband med kampanjen.

Share