Finspång ska växa inifrån

Flera hundra bostäder i ny översiktsplan

Så här kan en detaljplan se ut. Ovanstående visar planer på bebyggelse vid Stora Allén som är en del fastigheten Östermalm 1:1. Planen vann laga kraft i april 2020.

FINSPÅNG (LT)

Finspångs arbetar mot framtidsvisionen att öka antalet invånare till 30 000 år 2035. För att nå målet har en översiktsplan utformats vilken antogs i februari förra året. I översiktsplanen...

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share