Fler vargar födda i Långbogenreviret

Minst två valpar födda under 2020

I början av 2018 bildade två vargar revir mellan Borensberg och Finspång. Under 2019 föddes minst sju valpar i reviret och under 2020 minst två.

Analyser av spillning från vargreviret i skogarna norr om Roxen visar att det under 2020 har fötts minst två valpar.

I början av 2018 bildade två vargar revir mellan Borensberg och Finspång. Reviret har fått namnet Långbogen efter en sjö i området.

Under vargparets första år i länet uteblev tillökning, men 2019 kunde Länsstyrelsen konstatera att vargparet hade fått sju valpar.

Under hösten har återigen vargspillning från reviret samlats in. Efter DNA-analys hos Sveriges lantbruksuniversitet har det visat sig att spillningen kom från två olika valpar som båda är födda i reviret under 2020. Enligt analysen är den ena valpen en hona medan den andra saknar könsbestämning.

– Inventeringen av varg pågår mellan 1 oktober och 31 mars. Så sent som den 1 december spårades sex vargar tillsammans i reviret. Vi kommer att fortsätta att söka av området för att se hur många individer det finns i området, säger Mia Kjällander, vilthandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Exakt hur många vargar som i dagsläget finns i reviret är oklart. Kullen som föddes 2019 är nu vuxna och kan ha vandrat iväg för att hitta en partner och bilda ett eget revir. Det finns observationer och fynd som visar att vargarna har rört på sig både inom länet och i angränsande län.
– Vi hoppas på gott om spårsnö i vinter och att vi efter inventeringen ska ha mer kunskap om individerna i Långbogenreviret, säger Mia Kjällander.

Vargarna i Långbogenreviret, som ligger mellan Borensberg och Finspång, etablerade sig vintern 2017-2018. Det är första gången i modern tid som det finns ett vargrevir i Östergötland. Under 2019 kunde Länsstyrelsen konstatera att det hade fötts sju valpar i reviret.

Den 11 juni 2020 fattade Länsstyrelsen Östergötland beslut om skyddsjakt på en varg i reviret. Anledningen till beslutet var att det på kort tid skett två angrepp på nötdjur i området. Den 6 och 8 juli konstaterades ytterligare angrepp på nötdjur. Den 9 juli fälldes en vargtik i Långbogenreviret.

Vargen lämnades till Statens veterinärmedicinska anstalt för provtagning och obduktion. DNA-analysen som genomförts av Statens lantbruksuniversitet visade att det var den vuxna tiken som sköts. Efter skyddsjakten i Långbogenreviret har det inte rapporterats några fler angrepp på tamdjur i området.

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, vilket i Östergötland handlar om lodjur och varg. Alla dessa djur är fridlysta. Länsstyrelsen inventerar, spårar och besiktar skador som misstänks ha gjorts av rovdjur så att djurägaren får ersättning.

Mellan 2014–2018 betalades drygt 1,6 miljoner kronor ut till östgötska lantbrukare och markägare för att sätta upp stängsel mot rovdjur, enligt ett pressmeddelande.

Share