Folkungavallen i framtiden

Utställning med spännande tillbakablick och om utvecklingen av området

Folkungavallen håller på att genomgå en omfattande förändring. Nu ska området förvandlas till en helt ny stadsdel.

LINKÖPING (LT)

Just nu visas utställningen “Folkungavallen – då , nu och i framtiden” på Curmanska magasinet i Gamla Linköping. Där kan man dels lära sig om områdets historik men också blicka… mot framtiden och skapandet av den nya stadsdel som pågår där.

Den 19 juli var det premiär för utställningen om Folkungavallen på Curmanska magasinet. Den pågår ända till 16 januari 2022 och berättar om hur Folkungavallen och Tinnerbäcksbadet med sin nya simhall, 600 nya bostäder och en ny mobilitetshubb kommer att bli en ny, naturlig del av Linköpings innerstad.

Utställningen ger en spännande tillbakablick i historien men framförallt en inblick i framtiden.

I över hundra år har området kring Folkungavallen haft rollen som Linköpings idrottsliga centrum. Förutom fotbollsarenan Folkungavallen har även Sporthallen och simhallen legat strax intill.

Med tiden har nya idrottsanläggningar byggts runt om i stan och de senaste åren har det pågått ett omfattande arbete med att omvandla den tidigare Folkungavallen till en ny citynära stadsdel med många nya bostäder, men också en ny simhall.

Den nya simhallen, Tinnerbäcksbadet, som just nu byggs på platsen kommer att bli Sveriges modernaste simhall när den öppnar hösten 2022. Det kommer att finnas sju olika bassänger, från 25- och 50-metersbassänger till familjebad och hoppbassäng.

Simhallen kommer att kunna ta upp till 3100 besökare samtidigt och ha en läktare för 1570 åskådare. För att spara energi kommer värmen från duschvattnet att återvinnas. Det kommer finnas ett gym som är 1000 kvadratmeter, relaxavdelning med olika bastuteman samt utomhusterrasser.

I utställningen får man lära sig om områdets idrottshistorik, från 1903 då en skridsko- och kälkbana anlades intill Tinnerbäcken. Folkungavallen ritades av Axel Brunskog, invigdes i september 1919 och har använts till fotboll, friidrott, ishockey och bandy.

1938 invigdes sedan Tinnerbäcksbadet som vid tidpunkten var Europas största konstgjorda friluftsbad. 1956 byggdes även Sporthallen i närheten som bland annat använts till handboll och bowling. 1965 byggdes simhallen som fick en ansiktslyftning 1987 med äventyrsbad. Det Folkungavallen som vi känner igen från senare tid fick sin utformning på 1970-talet, då man bland annat byggde nya läktare.

I Curmanska magasinets utställning kan man också se hur området kommer att förvandlas och se ut i framtiden. Det blir ett grönskande område med ett torg vid simhallens entré. Totalt blir det fem nya kvarter med 600 bostäder, eventuellt även en ny skola från förskoleklass upp till årskurs sex.

I dagsläget är det inte helt klart vad som ska ske med badsjön, utan tre olika förslag finns uppe för diskussion. Dessa och mycket mer kan man ta del av på ”Folkungavallen – då , nu och i framtiden”.
– Det finns ett stort intresse för vad som händer på Folkungavallen och många tycker också att det är spännande att se glimtar från förr. En utställning i Gamla Linköping tror vi kan nå en bred målgrupp, både Linköpingsbor och hitresta besökare, säger Katrin Englund, kommunikationsstrateg i Folkungavallens projektgrupp.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share