För svenska värderingar

I måndags firade vi Sveriges nationaldag. Det är en dag för att högtidlighålla både staten Sverige och det svenska samhället, en dag för samhörighet och sammanhållning, en dag då vi tänker på det som förenar, inte på det som skiljer oss åt. Många tror att staten och samhället är samma sak, men staten är den juridiska konstruktionen, den formella strukturen med riksdag och regering, lagstiftning och rättsskipning. Samhället är befolkningen och deras frivilliga gemenskaper: individerna, familjerna, föreningarna, samfunden, företagen. Staten och samhället behöver varandra. Utan samhället vore staten bara ett tomt skal av formella regler – och utan staten och dess regler kan samhället lätt falla ner i anarki. Andreas Norlén (M) Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet Fortsättning publicerad i papperstidningen 160610

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share