Föräldrar som bryr sig är viktiga

Av Barnkonventionens artikel 18 framgår att barns föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barns uppfostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få sina behov tillgodosedda.

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share