Försämra inte för pensionärerna

Ska de som inte gör ett aktivt val i pensionssystemet få det sämre i framtiden? Så enkelt kan frågan formuleras när framtiden för premiepensionsdelen i pensionssystemet diskuteras och ett utredningsförslag kommer att läggas fram om att slopa den Sjunde AP-fondens Såfa-fond. Först en liten påminnelse om det statliga pensionssystemet. Det är i grunden ett kedjebrev, dagens inkomsttagare betalar pensionen för dagens pensionärer. De kommer sedan förhoppningsvis att få sin pension betald av framtidens inkomsttagare. I det nuvarande pensionssystemet finns också en liten del som innebär att dagens inkomsttagare faktiskt betalar till sin egen pension – premiepensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av lönen i premiepension, pengar som du som individ själv kan placera. För den som inte gör något val placeras pengarna i statliga sjunde APfondens Såfa-fond. Fortsättning publicerad i papperstidningen 170908

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share