Fortsatt bra för småföretag

Martin Sundström, affärsrådgivare, presenterade Lönsamhetsbarometern.

LINKÖPING (LT)

LRF konsults lönsamhetsbarometer för december visar att det fortfarande är hög lönsamhet i de sex branscher som ingår. Fyra av de sex ökar medan två backar något. Sammantaget är prognosen god för 2017. Det har varit mycket positiva siffror för småföretagens lönsamhet under 2017. Text och bild: BO BÄCKMAN Fortsättning publicerad i papperstidningen 180126

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share