Framtidsfrågor avhandlades

Samarbete och regionala insatser gör skillnad för omställning

Konferensen Eday utforskade de potentiella målkonflikter som kan uppstå när resurserna måste möta många olika behov i omställningen.

LINKÖPING (LT)

Samhället står inför en avgörande omställning med ett kraftig ökat elbehov och en nödvändig minskning av fossila bränslen, samtidigt som kompetensbrist hotar. Hur detta ska lösas...

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share