Från boklåda till Tvål-Jockes hus

Tvål-Jockes hus vid Gamla torget berättar om seder och bruk förr.

Waseska huset bjuder på spännande Norrköpingshistoria

NORRKÖPING (LT)

Vid Gamla torget i Norrköping ligger Waseska huset, mer känt som Tvål-Jockes hus.
Det är osäkert när huset i två våningar med brant sadeltak byggdes men det finns uppgifter som tyder på att det rör sig omkring 1700-talet.
I slutet av 1700-talet ägdes huset av glasmästare Eric Wase, född 1734…

Text och bild: CARINA LARSSON

Share