Från hushållsförening till Nära Dej

Greboaffären har en gammal historia

Greboaffären började som hushållsförening 1879 och har haft en rad föreståndare genom årens lopp.

ÅTVIDABERG (LT)

Pepparkvarnens Livs i Grebo är ortens samlingspunkt och nav. Idag ingår affären i kedjan Nära Dej, men den började som en hushållsförening redan 1879.

Det kan råda viss osäkerhet kring butikens tidiga år då årtalen verkar ha blandats ihop en smula. Einar Landin, redaktör vid Östgöten, skriver i en artikel om Grebo hushållsförening:
“När dåvarande klockaren i Grebo, C. Gustafsson, år 1874 upplät salen i Klockarebostaden till butik och blev föreståndare för den samtidigt bildade Grebo Hushållsförening, hade han och de övriga initiativtagarna sått fröet till en affär i hushållsföreningens form, som inte bara grodde och slog rot utan även växte och blomstrade genom tiderna, trotsande landsbygdens avfolkning i envis vilja att leva vidare”

Han fortsätter:
“Föreningens ordförande sedan mitten av 1980, bilförman Nils Bäckström, tillika dotterson till en av grundarna, H. Bäckström, kan berätta en del om den. Sålunda talar han om att det var ett 30-tal hushåll i Grebobygden, som 1874 beslöt sig för att bilda föreningen. Klockaren i Grebo var förstås en av dem och upplät sin sal till affärslokal. Han var också postföreståndare och sålunda en man med många kontakter”.

I Klockarbostadens sal lagrades silltunnor, matvaror och mycket annat som behövdes på den tiden. Varorna hämtades hos Linköpingsfirmor med hästskjuts och den som hade hand om transporten var ”snälla torparen” Johansson i Åhagen, som ofta fick köra två turer i veckan efter varor. Föreningens verksamhet växte emellertid och 1886 var det nödvändigt att bygga affär omtalar Bäckström. Det är den byggnad vilken ända till nu varit affärslokal, som då byggdes. Den har varit föremål för modernisering på 1930-talet och skall i fortsättning bli lageroch utställningslokal”.

Förmodligen har det smugit sig in en del faktafel i den texten för i en annan källa kring hushållsföreningens historia står följande:
“1878 Dåvarande klockaren CA Gustavsson tillhandahåller en del livsförnödenheter i sitt hem, Klockaregården. 1879 Grebo Hushållsförening bildas. En handelsföreståndare anställs och affären öppnas i den nuvarande fastigheten”.

Och denna text stämmer bättre eftersom hushållsföreningen firade hundraårsjubileum 1979.

Föreningens första paragraf löd: “Föreningens ändamål är att genom sammanskott av medlemmarne bildade fond för inköp af lifsförnödenheter och andra nödvändighetsartiklar på fördelaktigaste villkor och därigenom befordra medlemmarnas ekonomiska förkovran utan personlig ansvarighet”. Och gör man några nedslag i föreningens långa historia kan man bland annat se att den första kassaapparaten inköptes 1916, att affären renoverades 1922 och att föreningen hade svårigheter med likviditeten och måste uppta ett banklån för att betala sina skulder till leverantörerna 1922.

1932 drogs det in elektriskt ljus i affären, 1933 installerades centralvärme och gjordes andra renoveringar och 1938 beslutades att bygga ett magasin för lagring av varor. 1955 uppgick omsättningen till 300 000 kronor och handelsföreståndarens lön bestämdes till fem procent av omsättningen och han skulle därav avlöna all anställd personal. En varuautomat inköptes och fastigheten moderniserades med vatten och avlopp.

Vid en extra stämma 1965 beslöts att till- och ombyggnad av affären omedelbart skulle utföras och igångsattes under hösten samma år. Arbetet var slutfört i februari månad 1966 och hade då kostat 73 525 kronor inklusive inredning och yttre planering.

1971 utsågs Per-Eric Jernby till handelsföreståndare och han hade hand om föreningens 100-årsjubileum 1979. Den gamla affärsdörren framtogs och liten butik i gammal stil inreddes, där såldes bland annat träskor, sill ur tunna och karameller i strutar av ”gamlehandlarn” Hugo Gustavsson.

Mot slutet av 1980-talet hade föreningen svårigheter med likviditeten och en överlåtelse diskuterades, och skedde också. Ny handlare blev Urban Hagström under några år och sedan den välkända Greboprofilen Gunnar Nordström, som sålde till Mattias Persson, även han från Grebo, 2005. Därefter var det inflyttade Grebobon Fredrik Ebbestad som under elva år satte sin prägel på butiken och bland annat öppnade Dentusgrottans pub.

Sedan 2020 drivs affären, som sedan många år heter Pepparkvarnens Livs/Nära dej, av de två Greboprofilerna Victoria Eriksson och Patrik Ackerhus. Både Victoria och Patrik hade kopplingar till affären sedan tidigare.

Victoria hade varit butikschef i åtta år och Patriks fru Charlotte hade arbetat i affären i flera år. De kände varandra väl sedan tidigare men hade inte planerat för att bli affärspartners.
– Jag kan inte riktigt säga hur det började, men vi skojade lite om att ta över affären och ju mer vi tänkte på det växte det fram att jag skulle fortsätta att driva butiken och att han skulle ta hand om fastigheten, renoveringar och sånt som han är bra på. Så är upplägget just nu, berättar Victoria.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share