Från regnskogen till Vättern

Vätternakvariet – en fascinerande titt under ytan

Vätternakvariet i Motalas hamnområde är fascinerande för både stora och små. Här finns mycket kunskap att hämta om livet under ytan.

MOTALA (LT)

Besöker man Motalas hamnområde bör man inte missa att kika in i Vätternakvariet. I de 15 akvarierna finns såväl tropiska fiskar som lokala Vätternfiskar, och det är ett fascinerande… undervattensliv man får ta del av.

Utställningen heter ”Från regnskog till Vättern” och namnet beskriver ganska bra vad det handlar om. Totalt finns det 15 akvarier med spännande innehåll, såväl tropiska fiskar i fina färger som de flesta Vätternfiskar och signalkräftor.

Vätternakvariet har producerats och byggts av medlemmar i Motala Akvarieförening under 2011-2012 med ekonomiskt bistånd av privata sponsorer, företag och Europeiska fiskerifonden. Det ligger i den gamla tullkammaren nära Motormuseet, och ambitionen är att göra Vätternakvariet till Sveriges största insjöakvarium.

Som besökare får man lära sig mycket, bland annat om alla naturreservat som ligger runt Vättern. Och de är många, faktiskt hela 19 stycken. Ett av dem ligger i Motala kommun.

Motalabuktens öreservat, som omfattar fem öar och ögrupper som man bara kan nå via båt. Genom att resa från ö till ö i Motalabukten förflyttar man sig många hundra miljoner år i jordens historia. Erkerna är den äldsta ögruppen, 1 700 miljoner år, och Sandön är yngst, ”bara” 10 000 år. På Sandön, finns också ett av de största lindbestånden i Östergötland.

Men det finns mer att lära sig om Vättern, som är Europas femte största sjö efter Ladoga, Onega, Vänern och Peipus.

Exempelvis ger sjön dagligt dricksvatten åt 240 000 människor och det finns 111 registrerade skeppsvrak. Många av dessa finns utmärkta på en karta, och den visar att det finns en klar övervikt av vrak i sjöns norra del.

Vättern är 135 km lång, 31 km bred och 128 meter som djupast. Den högsta uppmätta temperaturen är 25,9 grader, men sjön kan också bli rejält kall. 1946 var det is mellan Visingsö och Gränna fram till 26 maj. Man får även lära sig om Vätternbäckarna som är så viktiga för reproduktionen av öring, harr och flodnejonöga, samt den hotade arten flodpärlmussla. Namnet Vättern kommer för övrigt från ordet ”vatten”.

Vättern har 31 fiskarter och nästan alla dessa kan man se i akvariet. Till sjöns nio ädelfiskarter hör sik, harr, öring, lax och den exklusiva Vätternrödingen. I sjön lever även ett tiotal istidrelikter som blivit kvar i Vättern sedan den senaste istiden. Dit hör exempelvis hornsimpa, nors samt en rad kräftdjur.

Den största gäddan som har fångats i Vättern vägde 19,3 kilo. Abborren är också relativt vanlig i Vättern och är en av akvariets attraktioner. Det märker man inte minst när fiskarna ska matas, då kan det skvätta ordentligt.

Det är gott om lake i Vättern. Förr fiskades mycket lake från så kallade lakabusar – en torrdassliknande skapelse som försågs med medar. Öringen är en fisk som glädjande nog ökar i Vättern. Anledningen är främst arbetet med att förbättra miljöförhållandena i bäckarna runt sjön.

En stor del av fångsten av sik från yrkesfisket går till rökning. Rökt vättersik är en delikatess. I akvarierna finns också simpa, nors, björkna, braxen, sutare, sarv, snorgärs, storspigg, gös och ål.

Signalkräftan sattes ut i Vättern för första gången 1969. I dag finns täta bestånd i sjön, och fisket är omfattande.

Vätternakvariet är kanske inte enormt rent ytmässigt men för den som är intresserad av Vättern och dess undervattensliv så finns det mycket kunskap att hämta på detta trevliga akvarium.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share