Fullmäktige i samförstånd

[caption id="attachment_1618" align="alignleft" width="583"]Tack, minnesgåvor och blommor till de sju som arbetat 25 år i kommunen. Cecilia Karlsson, Solängen, var tyvärr förhindrad att närvara men de övriga som tackades på plats var från vänster Inga-Lill Fridlund Asby förskola, Krisiina Axelsson Hestraskolan, Astrid Rydberg Solängen, Lilian Johansson Solängen, Svante Sigurdsson Kulturskolan och Urban Tordsson kommunkontoret. Tack, minnesgåvor och blommor till de sju som arbetat 25 år i kommunen. En var tyvärr förhindrad att närvara men de övriga tackades på plats.[/caption]

YDRE (LT)

Höstens sista kommunfullmäktige i Ydre blev ett sammanträde i bästa samförstånd. Året 2015 har varit ett av de bättre åren i Ydres strävan att nå balans i ekonomin. Många flyktingar har fått en om än tillfällig fristad i kommunen som nu söker bidra så bra som möjligt med bostäder och skola. Samtliga punkter på föredragningslistan klubbades utan debatt, och där fanns bland annat; Revidering av budget 2016 med omflyttningar av olika anslag från Migrationsverket till gymnasie- och grundskoleplatser för nyanlända, men också förslag till kostnadssänk-ningar inom kommunala verksamheter och förslag till taxor och avgifter för renhållning och kopiering. Text och bild: BERNT KARLSSON Fortsättning publicerad i papperstidningen 160122

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share