Fullmäktigepartier i debatt

Företagsamheten och kommunen i fokus

Hela politikergänget, 13 stycken, samlade för debatt på Söderköpings brunn.

SÖDERKÖPING LT)

Företagarna, LRF, Östsvenska handelskammaren och Stadskärnan stod bakom det arrangemang som ägde rum i den vackra Å-salen på Söderköpings Brunn häromkvällen. 13 ledamöter från sju olika partier, inte SD, deltog i en välbalanserad debatt. Företagandet, kontakten med…

Text och bild: OWE BERGGREN

Share