Ge oss hopp!

Hur vi uppfattar och beskriver verkligheten, eller väljer att uppfatta och beskriva verkligheten, påverkar verkligheten. Det brukar kallas för självuppfyllande profetior. Effekten är väl känd. Vi vet att förväntningar på en elev från föräldrar, lärare och kamrater påverkar hur mycket den eleven lär sig. Det är lätt att se paralleller också till samhället. Hur stor påverkan har till exempel den decennielånga svartmålningen av den svenska skolan haft för att de uppmätta resultaten i skolan sjunker? Tyvärr finns det en tendens i den politiska debatten att beskriva verkligheten i så dystra färger som möjligt – gärna med en hänvisning till en tidigare ljusare tider. Vi ser det i den amerikanska presidentvalskampanjen, där framför allt Donald Trumps budskap till stora delar handlar om hur eländigt allt blivit i USA och hur han ska göra landet stort igen. Fortsättning publicerad i papperstidningen 160826

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share