Hållbar arbetspendling

[caption id="attachment_5370" align="alignleft" width="585"] I projektet om hållbar arbetspendling ska privatpersoner få prova på att åka elbil, elcykel eller ellastcykel.[/caption]

ÅTVIDABERG (LT)

Åtvidabergs kommun har fått ett betydande bidrag från Energimyndigheten till en utökad energi- och klimatrådgivning. I summan om 700 000 kronor är 200 000 avsatta för ett projekt om hållbar arbetspendling. Energimyndigheten ger totalt 700 000 till Åtvidabergs kommun för utökad energioch klimatrådgivning. Medlen ska dels användas till projekt för hållbar arbetspendling, 200 000, och resterande 500 000 till företagscoachning för energieffektivisering. Text: BO BÄCKMAN Bild: JOAKIM SVENSSON Fortsättning publicerad i papperstidningen 170113

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share